Úvod O nás Ponuka Objednávka Dokumenty Články Komiksy Kontakt

Havarijná služba KOMPLET s.r.o.

Najlepšie profesionálne služby

budova NONSTOP havarijnej služby KOMPLETSpoločnosť KOMPLET® zabezpečuje opravy, údržbu, modernizácie, rekonštrukcie, revízie a havarijnú službu v oblastiach elektrika, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia. Jednou z najvyužívanejších služieb spoločnosti KOMPLET® je Havarijná služba. Havarijnú službu poskytujeme NONSTOP nepretržite, 365 dní v roku, vrátane Vianoc a Veľkej noci na telefónnom čísle 0905 610 190. Naša havarijná služba je zameraná na prevenciu pred poškodením zdravia obyvateľov a zabránenie vzniku škôd na majetku. Na všetky činnosti máme platné príslušné oprávnenia, osvedčenia, certifikáty a licencie. Práce vykonávajú skúsení, vyškolení pracovníci. Výhodou havarijnej služby je možnosť telefonického spojenia s dispečerom v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu, rýchly nástup našej výjazdovej skupiny na havarijný zásah a odborné odstránenie príčin havárie.

Viac info

Naša ponuka

Kúrenie Kúrenie
Vodoinštalácie Vodoin­štalácie
Plynoinštalácie Plynoin­štalácie
Elektroinštalácie Elektroin­štalácie