Azbestová kanalizácia

publikované: 22.4.2014, naposledy aktualizované: 31.3.2021

Mnoho domov v Bratislave má ešte stále azbestové kanalizačné potrubia v stúpačkách. Je pritom dokázané, že azbest je mimoriadne nebezpečný materiál. Pri vdychovaní spôsobuje vážne ochorenie dýchacích ciest – aj rakovinu pľúc.

Azbest, kedysi veľmi populárny materiál, predstavuje v súčasnej dobe vysoké riziko. Pri manipulácii s azbestom vzniká riziko rakoviny pľúc. Nebezpečná je nielen manipulácia s azbestovými rúrami. Drobné otrasy, poškodenie povrchu alebo postupné zvetrávanie uvoľňujú do ovzdušia množstvo nebezpečných, mikroskopických vlákien, ktoré spôsobujú spomínané ochorenia.

Najmä na rúru v spodných poschodiach je vyvíjaný vyšší tlak, ktorý môže nakoniec spôsobiť vážne komplikácie v dome. Vplyvom vlhkosti dochádza k zmäkčeniu stien potrubia, ktoré následne postupne prejde do hnilobných procesov. Havária kanalizačného potrubia je v takom prípade iba otázkou času. Čo je však nepríjemnejšie, nesie so sebou mnohé následky, a to nielen výmenu samotného potrubia, ale tiež trvalé poškodenie majetku obyvateľov domu. Je preto namieste takto poškodené potrubie vymeniť. Spoločnosť KOMPLET zabezpečí výmenu azbestových kanalizačných rúr za nové rúry z nových, trvanlivých a zdraviu neškodných materiálov.stará azbestová kanalizácia

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

KOMPLET s.r.o.

Trebišovská 3
821 02 Bratislava
Havarijná služba: 0905 610 190
tel.: 02 / 4342 7966
02 / 4342 7969
email: komplet@komplet.sk