Bleskozvody majú svoj význam

publikované: 1.5.2019, naposledy aktualizované: 3.10.2023

Nad Slovenskom vznikajú milióny bleskov za rok. Dokonca vraj nie sú ojedinelé ani prípady, keď sa nad našim územím objaví 80 až 100-tisíc výbojov za jeden deň. Najviac ich je v lete, počas letných búrok. Aj preto je možno práve teraz čas na revíziu bleskozvodu na vašom dome.

Slovenská legislatíva striktne neprikazuje projektantom a stavebným firmám inštalovať bleskozvody na nové stavby. Ak je však bleskozvod súčasťou projektovej dokumentácie, stavebník ho musí na dom postaviť. Odborníci tvrdia, že ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť stavbu pred ničivou silou blesku. Dokáže však eliminovať jeho možné účinky a zabrániť škodám na majetku. A preto rozhodne má svoj význam.

Úloha bleskozvodu je jasná – nasmerovať blesk tak, aby stavbu obišiel. To znamená, čo najrýchlejšou trasou ho odviedol zo zachytávača do kovového jadra ukrytého pod zemou.

Bleskozvod sa skladá z troch častí:

  • zachytávača (zachytáva výboj blesku)
  • zvodov (vodivých spojení, ktoré vidíme voľným okom a smerujú zo strechy do zeme)
  • uzemňovača (je zakopaný v zemi).

Blesk sa vytvára v búrkových mrakoch. Medzi kladnými a zápornými časticami sa v ňom sústreďuje obrovské napätie. Intenzita elektrostatického poľa búrkového mraku je taká silná, že medzi jeho zápornou a kladnou časťou dochádza k mohutným elektrostatickým výbojom, pri ktorých vzniká teplota až 33-tisíc °C. Týmto výbojom hovoríme blesky. Sprievodným javom blýskania sa je hrmenie, ktoré však počujeme spravidla až po niekoľkých sekundách, pretože zvuk sa šíri pomalšie ako svetlo.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

KOMPLET s.r.o.

Trebišovská 3
821 02 Bratislava
Havarijná služba: 0905 610 190
tel.: 02 / 4342 7966
02 / 4342 7969
email: komplet@komplet.sk