Budúcnosťou sú vodomery s diaľkovým odpočtom

publikované: 13.10.2018, naposledy aktualizované: 17.4.2020

V uplynulých dňoch sa konateľ našej spoločnosti Peter Plávala spolu Branislavom Banášom zúčastnili školenia na montáž vodomerov a pomerových meračov tepla s diaľkovým odpočtom. Školenie organizovala spoločnosť ISTA v Mýte pod Ďumierom.

Diaľkový odpočet zjednodušene znamená prenos údajov o stave vodomeru alebo merača tepla na diaľku cez rádiový signál. Je presnejší, eliminuje chyby pri odpočtoch a neoprávnenú manipuláciu s meračmi. Výhodou je aj možnosť zistiť a reagovať na aktuálny stav kedykoľvek v priebehu rozúčtovacieho obdobia. Najnovšie pomerové vodomery sú už v základnej verzii vybavené rádiovým modulom.

Podľa slov Petra Plávalu, všetky správcovské spoločnosti postupne prejdú na tento moderný spôsob zberu dát. „Okrem iných pozitív diaľkový odpočet zabezpečuje väčšiu spravodlivosť pri zmene vlastníka, pretože odpočet možno vykonať k presne stanovenému dátumu. Vlastník tak zaplatí len za skutočne spotrebované médium. Rádiová technológia uľahčuje presné odpočty aj v prípade bytov, ktoré užívateľ z akýchkoľvek dôvodov nesprístupnil, alebo je byt dlhodobo neobývaný a odpočet nie je možné urobiť. Vďaka diaľkovému odpočtu sa konečný spotrebiteľ vyhne sankciám za neumožnenie odčítania prístrojov, ktoré vyplývajú z legislatívy a zvyšujú náklady,“ dodal P. Plávala.

Aké sú výhody vodomerov s diaľkovým odpočtom?

Odpočet na diaľku zabezpečuje väčšiu spravodlivosť medzi vlastníkmi, pretože je presnejší a predchádza chybám pri odpočtoch. Vlastníci nemusia byť doma v presne stanovenom čase, odpočet na diaľku je možné bez problémov vykonať cez deň, kedy je väčšina ľudí v práci.

Ako funguje diaľkový odpočet vodomerov?

Vodomer s rádiovým modulom meria množstvo pretečenej vody rovnako ako vodomer s bežným číselníkom. Keď príde signál z odpočítavacieho zariadenia, začne rádiový modul na 5 sekúnd vysielať namerané údaje. Bez signálu z odpočítavacieho zariadenia rádiový modul na vodomery "spí" a nevysiela údaje, aby sa predišlo rádiovému smogu.

Odpočet na diaľku sa dá robiť buď ručne alebo pomocou odpočítavacieho zariadenia namontovaného priamo v dome. Pri ručnom odpočte pracovník s odpočítavacím zariadením príde osobne do vchodu bytového domu a spustí odpočet. Pri odpočítavaní pomocou odpočítavacieho zariadenia namontovaného v dome sa automaticky pošlú namerané údaje pomocou SMS brány rozpočtovej organizácie. Odpočítavacie zariadenie namontovaného v dome vie posielať údaje v intervale 1x denne až 1x ročne.

Ako pomôžu merače s diaľkovým odpočtom v prípade, že vlastník nemôže, alebo nechce sprístupniť byt a umožniť odpočet meračov?

Odpočet meračov na diaľku sa dá jednoducho spraviť aj v prípade dlhodobo neobývaných bytov, alebo ak vlastník bytu nechce odpočet umožniť. To umožňuje presnejšie a spravodlivejšie rozpočítanie nákladov na vodu medzi vlastníkmi bytov.

Dá sa pri zmene vlastníka bytu spraviť odpočet meračov na diaľku v deň odovzdania bytu?

Áno, pri zmene vlastníka bytu je možné odpočet vykonať v presne stanovený deň a preto pôvodní a noví majitelia bytu zaplatia len za vodu, ktorú skutočne spotrebovali.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

KOMPLET s.r.o.

Trebišovská 3
821 02 Bratislava
Havarijná služba: 0905 610 190
tel.: 02 / 4342 7966
02 / 4342 7969
email: komplet@komplet.sk