Kamery v kontajnerových stojiskách

publikované: 2.8.2020

Kamery v kontajnerových stojiskách nie sú dnes ničím výnimočným. Prakticky denne pribúdajú v Bratislave nové kamerové systémy, ktorých úlohou je monitorovať dodržiavanie pravidiel nakladania s odpadmi a správanie sa vlastníkov bytov v tomto priestore.

Kontajnerové stojiská strážené kamerovým systémom už nešpatia okolie domov a nezamorujú ho neznesiteľným zápachom. Mnohí Bratislavčania si ich skrášľujú rôznymi grafickými prvkami alebo popínavými rastlinami, čo pozitívne vplýva na ich vzhľad. Vznikajú tak vkusné objekty na míle vzdialené od niekdajších špinavých a zapáchajúcich kontajnerových stojísk, ku ktorým ste sa vo večerných a nočných hodinách báli priblížiť.

Ďalším, nemenej dôležitým pozitívom týchto priestorov je, že sem občania nenosia veľkorozmerný odpad, ktorý patrí na zberný dvor. Staré chladničky, nábytok a iný rozmerný odpad v kontajneroch tak už neobťažuje obyvateľov a neznečisťuje životné prostredie.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

KOMPLET s.r.o.

Trebišovská 3
821 02 Bratislava
Havarijná služba: 0905 610 190
tel.: 02 / 4342 7966
02 / 4342 7969
email: komplet@komplet.sk