Nepodceňujte revíziu plynových zariadení

publikované: 3.10.2023

Podľa odborníkov má takmer 40 percent domácností v bytoch alebo domoch na Slovensku rôzne drobné závady v plynovej sústave alebo na plynových zariadeniach. Náklady za zbytočne stratený plyn pritom nie sú najvážnejším problémom. Život nám už neraz dokázal, že zanedbané nedostatky môžu mať aj fatálne následky. Dôležité je vedieť, že pri akejkoľvek poistnej udalosti, ktorú zapríčinil únik plynu, poisťovňa požaduje správu o vykonaní revízie.

Podľa revízneho technika Michala Heréniho je mimoriadne dôležité, aby ľudia nezanedbali zákonom stanovenú alebo odporúčanú revíziu (každé tri roky, pričom odborníci odporúčajú vykonať ich každý rok), “počas ktorej sa v domoch a bytoch kontrolujú najmä netesnosti a tiež skutočnosť, kadiaľ je plyn vedený. Plynové rúry musia byť prístupné, aby ich technik mohol fyzicky preveriť. Môžu byť aj v podhľadoch, dôležité je, aby bol priestor dostatočne vetraný,“ hovorí M. Heréni a dodáva, že technik na mieste kontroluje aj všetky plynové spotrebiče – pripojenie, uzáver a jeho umiestnenie, samotný spotrebič, horáky – tzv. sporopolohu (hornú a spodnú polohu kohútikov) a v neposlednom rade aj zabezpečovacie prvky (termopoistky, ktoré odstavia prívod plynu pri strate tlaku).

Technik namieste odstráni drobné závady ako zanesené trysky, poškodenú hadicu alebo rôzne netesnosti. „Pri závažnejších poruchách upozorním vlastníka na únik plynu a prívod nekompromisne odpojím. Je to pre dobro a bezpečnosť jeho samotného a tiež susedov, aj keď neraz sa to stretne veľkou nevôľou vlastníka. Musím ale dodať, že takéto poruchy okamžite nahlasujem na havarijnú službu a často sa stáva, že jej pracovníci poruchu odstránia ešte v ten istý deň,“.

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver domu zodpovedá distribučná spoločnosť, za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ domu alebo správca nehnuteľnosti. Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť vlastník.

Revízia by mala zahŕňať kontrolu celého systému, t. j. plynovod a plynové spotrebiče. Konkrétne by to mali byť:

  • kontrola tlaku plynu
  • kontrola tesnosti plynovodu
  • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
  • kontrola uchytenia plynovodu
  • kontrola náterov, označení
  • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
  • kontrola plynových meracích hodín
  • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
  • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
  • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

KOMPLET s.r.o.

Trebišovská 3
821 02 Bratislava
Havarijná služba: 0905 610 190
tel.: 02 / 4342 7966
02 / 4342 7969
email: komplet@komplet.sk