Plynoinštalácie

Ponúkame vám opravu, údržbu a revízie plynoinštalácii a rozvodov plynu.

Mám záujem Viac informácíí

Plynoinštalácie

Do nášho portfólia v oblasti plynu patrí montáž, oprava a údržba plynoinštalácií a rekonštrukcie plynovodov. Samozrejmosťou pre nás sú aj odborné prehliadky a skúšky (revízie) plynoinštalácie, ktoré vykonávame v bytových a rodinných domoch, kotolniach a podobne.

Následne po vykonaní odbornej prehliadky a skúšky plynoinštalácie odstránime zistené závady. Zabezpečujeme aj montáže a opravy plynoinštalácií v bytoch alebo rodinných domoch, výmeny ventilov a prívodov k plynovým spotrebičom. Naši pracovníci sú schopní a odborne zdatní urobiť aj kompletnú rekonštrukciu plynoinštalácie v bežnej, ako aj v profesionálnej kuchyni.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár