Príbeh výmeny azbestových stúpacích rozvodov

publikované: 31.3.2021

Príbeh výmeny azbestových stúpacích rozvodov v bytovom dome. Od demontáže pôvodných stúpačiek a azbestu,až po inštaláciu záchodovej misy, kuchynskej linky a hydraulické vyregulovanie teplej vody.

Náš príbeh sa začína vtedy, keď sú stúpacie rozvody v dome morálne a fyzicky opotrebované. V čase, keď sa vlastníci rozhodnú vymeniť ich. Po uzatvorení zmluvy s vlastníkmi si vyžiadame povolenie príslušných úradov na demontáž azbestu. Následne vykonáme obhliadku a pasportizáciu bytov a s vlastníkmi si dohodneme termín realizácie.

Demontáž pôvodných stúpačiek

Demontáž pôvodných stúpačiek

Prvá fáza prác pozostáva z demontáže pôvodných stúpačiek. Robíme to maximálne opatrne a rýchlo, s ohľadom na stratu komfortu vlastníkov.

Demontáž azbestu

Demontáž azbestu

Pri demontáži azbestu dbáme na to, aby bolo prostredie bezpečné podľa platných noriem a nariadení. To znamená, riadne chránené pred šírením nebezpečného prachu.

Inštalácia kanalizácie

Inštalácia kanalizácie

Po demontáži všetkých potrubí začíname s inštaláciou nových rozvodov. Najprv inštalujeme kanalizáciu.

Inštalácia rozvodov studenej vody

Inštalácia rozvodov studenej vody

Potom inštalujeme rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody, cirkulácie teplej vody a nakoniec rozvody plynu.

Pripájanie bytových jednotiek

Pripájanie bytových jednotiek

Po nainštalovaní všetkých rozvodov začíname s pripájaním jednotlivých bytových jednotiek. Nezabúdame pri tom ani na inštaláciu protipožiarnych prestupov medzi jednotlivými bytmi.

Uzavretie priestoru stúpačiek

Uzavretie priestoru stúpačiek

Na záver otvorený priestor stúpačiek uzavrieme.

Inštalácie záchodovej misy, alebo kuchynskej linky

Inštalácie záchodovej misy, alebo kuchynskej linky

V bytoch, kde stúpačky vymieňame v priestoroch WC nainštalujeme späť záchodovú misu. Ak pracujeme v kuchyni, pomáhame vlastníkom s montážou kuchynskej linky na pôvodné miesto. Odovzdanie diela si prevezme každý vlastník bytu. Správcovi odovzdáme doklady o revíznych tlakových skúškach a demontáži azbestu.

Hydraulické vyregulovanie teplej úžitkovej vody

Hydraulické vyregulovanie teplej úžitkovej vody

Nezabúdame pritom ani na hydraulické vyregulovanie teplej úžitkovej vody. Regulačný ventil znižuje pretlak vo vodovodnom potrubí, čím predlžuje jeho životnosť. Zároveň eliminuje poškodenie potrubia a znižuje spotrebu vody, teda náklady na odber.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

KOMPLET s.r.o.

Trebišovská 3
821 02 Bratislava
Havarijná služba: 0905 610 190
tel.: 02 / 4342 7966
02 / 4342 7969
email: komplet@komplet.sk