Bleskozvod

Ponúkame vám revízie bleskozvodov, opravy a montáž bleskozvodov na rodinné a bytové domy.

Mám záujem Viac informácíí

Bleskozvod a hromozvod

Úlohou bleskozvodu (hovorovo nazývaný aj hromozvod) je bezpečne zviesť elektrický výboj z blesku do zeme. U nás je stále najpoužívanejší klasický, pasívny bleskozvod. Inštaluje sa na rodinných domoch, ale aj na vysokých budovách. Sústava bleskozvodu sa skladá zo zachytávača (kovovej tyče na streche) a bleskozvodového drôtu, ktorého úlohou je zviesť výboj do zeme. Sústava sa končí v zemi ukrytom uzemňovači. Všetky časti sústavy musia byť v dobrom stave, inak bleskozvod prestáva plniť svoju funkciu. Aj preto ak máte podozrenie, že niektorá z častí nie je úplne funkčná, obráťte sa na nás. Ponúkneme vám optimálnu, bezpečnú a kvalitnú revíziu bleskozvodu.

Revízie bleskozvodov sú podľa platnej legislatívy potrebné každé štyri roky. Pri poruche je určite na mieste okamžitá kontrola a následné odstránenie závad zistených pri revízii bleskozvodu. Cena montáže alebo opravy bleskozvodu závisí od propozícií domu – výška, typ strechy, poloha objektu i iných podmienok. Navrhnutý projekt počíta s použitým materiálom, počtom bleskozvodov a podobne.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár