Výmena elektrických rozvodov

Vymieňame elektrické rozvody a hlavné domové vedenia elektriky. Moderné vedenia majú väčší výkon a sú bezpečne izolované, takže nehrozí riziko úrazu alebo požiaru.

Mám záujem Viac informácíí

Výmena elektrických rozvodov a hlavného domového vedenia

Keď sa v minulosti budovala väčšina budov v Bratislave, hlavné vedenie elektrickej energie bolo projektované na 1,7kW na byt. Dnešná spotreba bežného bytu je približne 4,5kW, vedenia sú teda preťažené a prehrievajú sa. Hliník, z ktorého boli elektrické rozvody budované zostarol a to spôsobuje väčší odpor vodiča a jeho väčšie prehriatie, ktoré znásobuje starnutie hliníku. Tento lavínový efekt už prakticky nie je možné zastaviť. Toto má ale priamy vplyv na obyvateľov, keďže napätie v takomto rozvode kolísa, čo poškodzuje modernú elektroniku, hlavne chladničky, mikrovlnky, televízie a počítače.

Rozvody boli istené starými typmi ističov alebo poistiek. Poistky sú dnes už nevyhovujúce istenie pre byty a bytové domy a ističe, ktoré boli kedysi namontované sú už zastaralé a nevyhovujú novým normám. Tento nemálo kedy havarijný stav hlavného vedenia elektrickej energie  je doslova časovaná bomba, ktorá je schopná ohroziť majetok a životy obyvateľov domu. Na takomto vedení môžu vznikať požiare a v prípade vzniku stúpajú priestorom vedenia ako komínom. Taktiež časti vedenia bývajú nedostatočne izolované a zle zabezpečené, čo vytvára doslova smrteľné nebezpečenstvo, hlavne pre deti.

Riešením týchto problémov je kompletná výmena elektrických rozvodov a hlavného vedenia elektrickej energie. Moderné vedenia, ktoré naša firma buduje, sú z medi a preto časom nestarnú tak ako hliníkové vedenia. Výmenou ističov sa zväčší výkon vedenia tak, aby dosahoval súčasným potrebám obyvateľov. Celé vedenie je poriadne a bezpečne izolované, takže nehrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a prípadný požiar vzniknutý na nižších poschodiach sa nešíri priestorom vedenia ako komínom.

Preto je dôležité, aby ste ešte dnes zvážili, či aj Váš dom nepotrebuje vymeniť elektrické rozvody a hlavné vedenie elektrickej energie. Vaša bezpečnosť a bezpečnosť Vášho majetku môže byť ohrozená.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár