Revízie

Ponúkame vám revízie elektroinštalácii, bleskozvodov, plynoinštalácii, regulátorov tlaku plynu a tlakové skúšky potrubí.

Mám záujem Viac informácíí

Revízie

Odborné skúšky a prehliadky (revízie) vykonávame vo všetkých oblastiach nášho zamerania. Ide o odborné prehliadky elektroinštalácii, bleskozvodov, plynoinštalácii, regulátorov tlaku plynu a taktiež tlakové skúšky potrubí.

Všetky odborné prehliadky vykonávajú profesionálni technici s osvedčením, resp.  licenciou a s dlhoročnou praxou a, samozrejme, za použitia moderných meracích prístrojov. Sme schopní odstraňovať zistené závady priamo pri výkone odbornej prehliadky (revízie) alebo následne po jej výkone, v závislosti od rozsahu zistených nedostatkov.

Odborné prehliadky vykonávame nielen v obytných a rodinných domoch, ale aj v polyfunkčných alebo priemyselných objektoch.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár