Výmena radiátorov

Ponúkame vám výmenu radiátorov vo vašom byte alebo dome.

Mám záujem Viac informácíí

Výmena radiátorov

Pri rekonštrukcii bytu odporúčame výmenu starých radiátorov za nové. Staršie radiátory môžu byť zanesené a nemusia dobre kúriť. Naším klientom odporúčame ploché radiátory s vnútornou mriežkou. Ich plochý tvar je bezpečnejší aj pre deti a vnútorná mriežka zabezpečuje veľmi dobrú výhrevnosť radiátorov.

Pri výmene radiátorov je nevyhnutné, aby majiteľ bytu zabezpečil prístup našich vodoinštalatérov k stúpačkovým uzáverom, pretože pred výmenou je potrebné celú stúpačku vypustiť. Po výmene je veľmi dobré, aby bolo možno odvzdušniť sústavu ústredného kúrenia, najlepšie na najvyššom poschodí bytového domu. Rovnako je pri výmene radiátoru potrebné dbať na to, aby sa naspäť osadil pôvodný hydraulický ventil a termostatická hlavica, alebo je potrebné osadiť ventil s rovnakými parametrami ako mal predošlý, v opačnom prípade môže byť potrebné hydraulické vyregulovanie kúrenia.

Vždy si je treba uvedomiť, že výmena každého radiátoru má vplyv na kúrenie v celom bytovom dome a preto je najlepšie naplánovať si výmenu radiátoru tesne pred údržbou kúrenia.

Ak potrebujete vymeniť radiátor vo vašom byte, spoľahnite sa na našich skúsených vodoinštalatérov a kúrenárov.

Kedy a prečo mám meniť radiátor? Aké sú najčastejšie dôvody ich výmeny?

Podľa našich skúseností vlastníci menia radiátory pri celkovej rekonštrukcii bytu. Sú však aj takí, ktorí si kvôli úspore nákladov nechávajú staré, liatinové, „lebo sú kvalitné a dobre vydávajú teplo“. Treba priznať, že práve liatinové radiátory sú veľmi odolné vďaka svojej masívnej konštrukcii. Ich výhodou aj tepelná výkonnosť. Potrebujú síce veľký objem vody, zohrievajú sa pomalšie, ale na druhej strane si dlho držia teplo. Naša rada znie, pri rekonštrukcii bytu sa poraďte s našimi odborníkmi. Existujú totiž možnosti ušité presne na mieru vášho bytu alebo nebytového priestoru.

Radiátor si predsa môžem vymeniť sám, prečo potrebujem platiť zbytočne za montáž?

Výmena radiátora určite nie je záležitosť pre domáceho majstra bez odborných skúseností. Podobne je to aj s výmenou ventilov na radiátoroch. Odborník vám okrem správnej veľkosti radiátora navrhne aj dostatočný výkon a regulačný ventil, ktorý musí zodpovedať nastaveniam celej tepelnej sústavy v dome. Neodborná výmena jedného radiátora totiž môže v bytovom dome úplne znehodnotiť reguláciu celej tepelnej sústavy.

Akých chýb sa vlastníci najčastejšie dopúšťajú pri výmene radiátora?

Najčastejšou chybou pri výmene radiátorov je, že vlastník nemá zabezpečené odpojenie pomerového merača tepla, ktorý je nainštalovaný na vykurovacom telese: Zabezpečuje ho firma, ktorá sa stará aj o rozpočítavanie tepla pre ich dom. Neodbornou manipuláciou s vykurovacím telesom môže prísť k poškodeniu merača. V prípade jeho poškodenia vlastník zaplatí za teplo často aj trojnásobok priemernej spotreby.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár