Elektroinštalácie

Ponúkame vám opravu, údržbu a revízie elektroinštalácii, rozvodov elektriky a bleskozvodov.

Mám záujem Viac informácíí

Elektroinštalácie

Spoločnosť KOMPLET® je v Bratislave a okolí známa aj svojou činnosťou v oblasti elektroinštalácií. Zameriavame sa najmä na montáž, opravu a údržbu elektroinštalácie a osvetlenia. Vykonávame elektroinštalačné práce malého i veľkého rozsahu, ale aj rozsiahlejšie rekonštrukcie hlavných domových vedení a istenia.

Naša činnosť spočíva nielen v opravách jestvujúcej elektroinštalácie, ale i v montáži elektrického vedenia do novostavieb, v preventívnej údržbe bleskozvodov, elektroúdržbe budov, ale aj v odborných prehliadkach (revíziách) elektroinštalácií a bleskozvodov. Zistené nedostatky dokážu naši odborní zamestnanci odstrániť priamo na mieste. Väčšie závady odstránime po dohode s majiteľom objektu.

Najčastejšími objednávkami súčasnosti sú montáže senzorového osvetlenia, najmä do priestorov schodísk obytných domov. Často však vykonávame aj kompletné rekonštrukcie elektroinštalácií v rodinných domoch a bytoch. Vymieňame staré kabeláže a poistky za moderné ističe. Naši zamestnanci vykonávajú aj inštalácie prúdových chráničov alebo prepäťového istenia. Sme pripravení aj na odborné rekonštrukcie hlavných domových vedení v panelákoch. Samozrejme, elektroinštalácie vykonávame nielen v obytných domoch, ale aj v polyfunkčných objektoch, priemyselných budovách, alebo skladoch.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár