Výmena stúpačiek

Ponúkame vám celkovú rekonštrukciu a výmenu stúpačiek.

Mám záujem Viac informácíí

Výmena stúpačiek v bytovom dome

Výmena stúpačiek je pre bytový dom veľký projekt rekonštrukcie dôležitých rozvodov vodoinštalácií, kanalizácie a plynoinštalácie. Naši vodoinštalatéri venujú problematike výmene stúpačiek veľkú pozornosť; pred každou výmenou ideme skontrolovať stav stúpačky, prístup k stúpačke, stav jednotlivých bytov a každému vlastníkovi vysvetlíme postup a dĺžku prác pri výmene stúpačiek.

Pri výmene stúpačiek musíme mať prístup do všetkých bytov. Dbáme o to, aby sme vlastníkov čo najmenej zaťažovali a aby museli byť byty sprístupnené iba počas nevyhnutnej doby.

Výmena stúpačiek nemusí zahŕňať len výmenu vodovodného potrubia, kanalizácie a plynových rozvodov, často sa menia aj vodomery a vždy odporúčame vymeniť aj bytové uzávery za kvalitné, ktoré vydržia mnoho rokov. Pri výmene stúpačiek je rovnako dôležité, aby sa nezabudlo na uzemnenie všetkých potrubí.

Ako dlho trvá výmena stúpačiek v paneláku, napríklad v 12 poschodovom?

Naša spoločnosť využíva všetky kapacity na to, aby sme prvotné práce a výmenu rúr v stúpačkách urobili čo najskôr, spravidla jeden, maximálne dva dni. Snahou je, aby vlastníci bytov mohli používať záchody a vodu čo najskôr. Manažment ostatných súvisiacich prác riešime tak, aby sme diskomfort v bytoch skrátili na minimum.

Ako často sa menia stúpačky v bytovom dome? Koľko vydržia nové stúpačky?

Stúpačky sa masovo vymieňajú prvýkrát od začiatku hromadnej „panelákovej“ výstavby. Hlavným dôvodom je, že použité materiály sú morálne a fyzicky zastaralé, zanesené hrdzou a vodným kameňom, čo je dôvodom častých, nepríjemných havárií. Nové materiály sú dimenzované minimálne na 50 rokov.

Ceny potrubí sa podľa kvality veľmi odlišujú. Aké potrubia používate vy?

Pri cenotvorbe navrhujeme najkvalitnejšie materiály. Sú síce drahšie, ale kvalitnejšie a najmä trvácnejšie. Stúpacie rozvody v dome nemeníte často. Ich výmena alebo oprava si neraz vyžaduje nepríjemné búracie práce, ktoré si neželá žiadny vlastník bytu. Keď sa naša spoločnosť zúčastňuje súťaží o zákazku – výmena stúpačiek v bytovom dome, naše cenové ponuky zahŕňajú vždy najkvalitnejšie komponenty. Nesnažíme sa zákazníka získať lacnou a nekvalitnou ponukou. Stáva sa, že súťaž nevyhráme, lenže pracovníci našej havarijnej služby chodia po čase na opravu do predmetného domu. Vieme, že konkurenčná firma síce zákazku získala, ale použila nekvalitné materiály, ktoré po niekoľkých rokoch vymieňame.

Koľko stojí výmena stúpacích rozvodov, povedzme v 12 poschodovom dome?

Určiť približnú cenu nie je jednoduché. Pri výmene rozvodov vody a kanalizácie možno hovoriť zhruba o cene tisíc eur na jeden byt. Ale pozor, cena nezávisí iba od počtu bytov, ale aj od kvality použitých materiálov, tiež od rozsahu murárskych prác a iných pridružených činností. Pri výmenách elektroinštalácie je dôležitá aj záťaž elektrospotrebičov v jednotlivých bytoch a podobne.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár