Cena

Ponúkame vám opravu, údržbu, revízie v oblasti elektriky, vody, plynu, kúrenia a kanalizácie. Ponúkame nepretržitú havarijnú službu v Bratislave a okolí.

Mám záujem Viac informácíí

Cena

V prípade prác menšieho rozsahu sa cena stanovuje podľa cenníka. Na práce väčšieho rozsahu vám vypracujeme cenovú ponuku. Opravy a údržba sa vykonávajú s hodinovou zúčtovacou sadzbou vo výške 19€/hod.* za 1 pracovníka.

Mesačný paušál za výkon plnej havarijnej služby je stanovený na sumu 0,50€ za byt. a mesačný paušál za výkon havarijnej služby len v oblasti elektroinštalácii je stanovený na sumu 0,30€ za byt. Cena za jednu hodinu na jedného pracovníka havarijnej služby pre objekty, ktoré majú s nami podpísanú zmluvu o výkone havarijnej služby a platia paušál za výkon havarijnej služby je 19€/hod. Objekty, ktoré nemajú s nami podpísanú zmluvu platia hodinovú sadzbu na jedného pracovníka havarijnej služby 50€/hod. Dopravné náklady za výjazd sú stanovené podľa mestskej lokality Bratislavy na sumu od 15€. Za výjazd mimo Bratislavy účtujeme 0,80€ za 1km, vrátane cesty späť.

Ponúkame možnosť uhradiť opravy a rekonštrukcie väčšieho rozsahu na niekoľko splátok vopred.

Uvedené ceny sú bez DPH.

* Správcovská spoločnosť, ktorá má uzavretú zmluvu môže mať osobitne vyjednané nižšie ceny.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár