Elektrikár

Elektrikári spoločnosti KOMPLET vám zabezpečia elektromontážne práce, pravidelnú údržbu elektrotechnických vedení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti a iné opravy a údržbu elektroinštalácie.

Mám záujem Viac informácíí

Elektrikár - elektroinštalatér

Elektrikár je odborný pracovník – technik, ktorý vykonáva práce súvisiace s elektrickými vedeniami a zariadeniami. Na túto činnosť musí mať zodpovedajúce školenia a osvedčenia v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. Naši elektrikári, samozrejme, majú takéto osvedčenia a ich služby naša spoločnosť ponúka nonstop v Bratislave a okolí.

Medzi činnosti, ktoré elektrikári vykonávajú, patria elektromontážne práce, pravidelná údržba elektrotechnických vedení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti. Vykonávajú tiež pravidelné kontroly jednotlivých zariadení, v nonstop službe operatívne riešia havarijné stavy a problémy na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach. V prípade potreby dokážu navrhnúť rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a ističov. Pre zákazníkov sú, samozrejme, pripravení zabezpečiť výmenu a pripojenie zásuviek, vypínačov, rozvádzačov, ističov, poistiek, prípojok, transformátorov a iných elektrických zariadení. Cena za tieto činnosti je zväčša stanovená vopred, v prípade zmlúv podľa cenníka.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár