Nonstop havarijná služba

Poskytujeme nepretržitú havarijnú službu v Bratislave a okolí. Havarijnú službu vykonávame v oblastiach elektroinštalácii, vodoinštalácii, kanalizácii, kúrenia a plynoinštalácii.

Mám záujem Viac informácíí

Nonstop havarijná služba v Bratislave a okolí

Havarijná služba spoločnosti KOMPLET® je zameraná predovšetkým na prevenciu pred poškodením zdravia obyvateľov a zabránenie vzniku škôd na majetku. Havarijnú službu vykonávame v oblastiach elektroinštalácii, vodoinštalácii, kanalizácii, kúrenia a plynoinštalácii. Havarijnú službu poskytujeme NONSTOP nepretržite, 365 dní v roku,  vrátane Vianoc a Veľkej noci. Výhodou služby je možnosť telefonického spojenia s dispečerom v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu, rýchly nástup našej výjazdovej skupiny na havarijný zásah a odborné odstránenie príčin havárie.

Havarijná službu slúži na zamedzenie vzniku ďalších škôd na majetku a zdraví vlastníkov bytov a nebytových priestorov spôsobených neželaným/neuváženým/nechceným konaním vlastníkov, alebo opotrebovaním materiálov. Havarijná služba sa poskytuje na rozvody vody, plynu, kúrenia, kanalizácie a elektriky. Rozvody nezahŕňajú samostatné technologické zariadenia ako sú kotolne, výmenníkové stanice, VN rozvodne, prečerpávacie stanice a pod. Poskytovaná havarijná služba neslúži na riešenie situácií a problémov vzniknutých živelnými pohromami ako sú záplavy, prudké lokálne zrážky, keď nestíha odtekať kanalizácia, požiare, výbuchy, odstávky médií od dodávateľov a pod. Havarijná služba neslúži na opravy a údržbu bežnej povahy.

Obytné domy môžu s nami podpísať zmluvu o výkone havarijnej služby, ktorá nás zaväzuje prísť na zásah najneskôr do 3 hodín. Havarijnú službu vykonávame aj pre polyfunkčné objekty, priemyselné a firemné priestory v obytných domoch a podobne. S majiteľmi takýchto objektov uzatvárame zmluvu o výkone havarijnej služby v adekvátne upravenej forme a v špeciálnom režime vzhľadom na typ a veľkosť objektu.

Prasklo mi vodovodné potrubie, alebo mi nefunguje elektrina a potrebujem havarijnú službu. Čo mám robiť?

Volajte naše nonstop telefónne číslo 0905 610 190. Poskytujeme nonstop havarijnú službu v oblastiach voda, elektrika, plyn, kúrenie a kanalizácia.

Je havarijná služba nonstop a schopná prísť na miesto havárie kedykoľvek? Aj o tretej hodine v noci?

Naši pracovníci neraz zabezpečujú opravy havárií vody, elektriny alebo plynu v neskorých nočných hodinách. Náš slogan platí. Havarijnú službu zabezpečujeme 24 hodín denne a 365 dní v roku. Ak potrebujete havarijnú službu, volajte 0905 610 190.

Funguje havarijná služba len v Bratislave, alebo zabezpečujete výjazdy aj do širšieho okolia?

Naša havarijná služba je teritoriálne zameraná na Bratislavu, ale naši pracovníci riešia havarijné stavy aj v blízkom okolí Bratislavy.

Sú pracovníci, ktorí zabezpečujú výjazd k haváriám vyučení v danom odbore alebo službukonajúci elektrikár rieši okrem havárií elektriny aj haváriu vody alebo plynu?

Každú haváriu rieši pracovník vyučený v danom odbore. Haváriu na elektrickom zariadení opravuje elektrikár a havarijnú službu pre vodoinštalácie vždy zabezpečuje vodár.

Aké sú ceny za havarijnú službu? Kto ju zaplatí?

Ceny za havarijnú službu sú individuálne. Záleží na tom, akú prácu pracovník vykonal, aké prístroje alebo komponenty vymenil a podobne. Výjazd a výkon havarijnej služby sa hradia z fondu údržby a opráv bytového domu alebo ich hradí majiteľ bytu.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár