Elektrické rozvody

Vykonávame revízie, opravy a rekonštrukcie elektrických rozvodov v bytoch a bytových domoch.

Mám záujem Viac informácíí

Elektrické rozvody

Odpoveď na otázku čo sú elektrické rozvody v dome je jednoduchá. Ide o sústavu elektrických komponentov, zariadení a káblov, ktorých úlohou je priviesť elektrickú energiu do bytov a spoločných priestorov. Inštalácie takéhoto systému musia spĺňať niekoľko kritérií a požiadaviek. Predovšetkým musia byť bezpečné, spoľahlivé a hospodárne.

Kedy začať uvažovať o celkovej rekonštrukcii? Správne a pravidelne vykonávaná revízia elektroinštalácie vám ihneď odhalí aktuálny stav rozvodov elektrickej energie. Pri pravidelnej údržbe rozvodov elektrickej energie je životnosť takmer neobmedzená. Problém je ale zvyšujúca sa záťaž rozvodov. Ešte v 80. rokoch minulého storočia elektrikári používali hliníkové vodiče. Ich nedostatkom je, že po čase zmenšujú svoj objem, čo spôsobuje uvoľňovanie spojov v elektroinštalácii. To má za následok ich prehrievanie alebo iskrenie a po čase môžu doslova zhorieť.

Naši elektrikári pri celkovej rekonštrukcii elektrických rozvodov v paneláku, ale aj v byte pamätajú aj na celkový príkon bytu. Ide o množstvo elektrickej energie, ktoré môžete využívať v byte v danom momente. Príkon sa za posledné desaťročia zvýšil o enormne vysoké hodnoty. Voľakedy v domácnosti používali televízor, svetlá, práčku a chladničku s rádiom, dnes sa k nim pridala, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, klimatizácia a iné spotrebiče s vysokým odberom. Pri elektroinštalácii naši pracovníci preto rátajú aj s touto alternatívou. Ak je vedenie nadimenzované správne, pri prekročení určeného limitu vám vyšší odber „vyhodí“ poistky – ističe odpoja elektrický obvod. Ak by to tak nebolo, príslušný obvod by fungoval ďalej, čo by sa mohlo skončiť požiarom. Ak máte vo vašom dome spomínané nedostatky, pokoje sa obráťte na nás. Naši elektrikári vám navrhnú ideálne riešenia a vykonajú všetky potrebné úkony. Od revízií, cez plán až po samotnú rekonštrukciu elektroinštalácie v dome.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár